Pompsysteem

Een bekend gegeven bij het verpompen van viskeuze producten is de situatie dat de pomp droogloopt. Het viskeuze product lijkt niet snel genoeg naar de aanzuigopening van de pomp te stromen, zodat de pomp lucht aanzuigt. Bij hoog viskeuze producten 'trekt' de pomp zelfs een gat in het product en voldoet hiermee heel eenvoudig aan een natuurwet: de weg van de minste weerstand.

Het verpompen van lucht vereist immers minder energie dan het verpompen van het dik viskeuze product. Indien het product opgesloten wordt in de mengkuip door hier bovenop een schijf te plaatsen, kan voorkomen worden, dat de lucht bij de aanzuigzijde van de pomp kan komen (zie figuur).

De pomp kan nu enkel nog maar product aanzuigen. De schijf (volgplaat) moet het oppervlak van het product volgen, geholpen door de omgevingsdruk. Deze omgevingsdruk dwingt met een uitgebalanceerde kracht tot max. 10 N/cm2 (1 kg. per cm2) het product naar de aanzuigopening. Bij een volgplaat met een diameter van 1 meter kan dit oplopen tot maximaal 7850 N (ofwel ca. 785 kg.)

Hoewel deze kracht nooit bereikt wordt, is een gedeelte hiervan al meer dan voldoende het product naar de zuigzijde van de pomp te geleiden. Er wordt ook niet meer kracht/energie aangewend dan noodzakelijk is voor het verplaatsen van het product. Een omvangrijke hydraulische installatie met aandruksysteem is zo dus niet nodig.