Test

Een kleine hoeveelheid van 25 à 30 kg product is voldoende om vast te stellen of een product te verpompen is. De test kan eigenlijk alleen op uw locatie plaatsvinden, vanwege:

De testunit is zo compact mogelijk samengesteld en is verpakt in een transport kist.
De belangrijkste componenten zijn echter op ware grootte. Dit zijn de pomp en de slang, die het product moeten verpompen en verplaatsen. Een kleine container wordt handmatig met het betreffende gevuld, zodat het product minimaal voorbewerkt is. Na het verpompen kan dan kwaliteit en capaciteit in dat specifieke geval worden vastgesteld. Een zekerheid voor de klant, maar ook voor ons.

Op basis van deze test kunnen wij wereldwijd een oplossing garanderen voor het automatisch verwerken van viskeuze voedingsmiddelen.

 

Test op locatie met een chocopasta:

Get Microsoft Silverlight

Test op locatie met een hoog viskeus deeg:

Get Microsoft Silverlight